Kristiansand 17° C

Status løypekjøring per 31.01.17-

En STOR TAKK til alle som bidrar i fellesskapet for å sikre løypenettet vårt

Begynnelsen av denne sesongen, med lite snø, mye mildvær og vind, har vist hvor viktig det er å gjøre tiltak i løypenettet. Det er i de løypene som har flatt og fast underlag, som vi har hatt gode forhold i så langt i sesongen. Vi har også sett at tiltakene vi har gjort i Nesedalen, samt drenering og fjerning av steiner i Urdalskaret gjør det mulig for oss å kjøre disse løypene med mindre snø.

Denne starten på sesongen påvirker nok også betalingsviljen for frivillig løypebidrag.

Vi mangler fortsatt 500.000,- i frivillig løypebidrag

                                             

Pr. utgangen av januar har vi fått inn kr. 645.200 i frivillig løypebidrag for sesongen 2016/2017 fra hytteeiere, campingvogner, næringsliv og fastboende. Sammenlignet med tidligere sesonger er vi et stykke unna fullfinansiering, så vi må ALLE ta i ett tak og bidra, om vi skal opprettholde løypetilbudet vårt.

2015/2016 fikk vi inn 1.160.000 i løypebidrag

2014/2015 fikk vi inn 1.073.000 i løypebidrag

Vi sender i de nærmeste dagene ut en betalingsoppfordring til de som enda ikke har bidratt, og håper at dette fører til at vi kommer i mål med finansieringen også i år.

Vi har innført betalingsmuligheter via Vipps og mCASH for dagsturister og andre brukere av løypene.

7 millioner de neste 5 årene til friluftslivet

Sira-Kvina kraftsselskap har gjennom en frivillig avtale med Sirdal kommune forpliktet seg til å bruke 7 millioner kroner de neste fem årene på friluftslivstiltak. Dette er en kompensasjon for at vassdragsreguleringen har redusert mulighetene for utøving av friluftslivet i kommunen.

I formannskapet 08.12.16 sak 16/95 ble sak “Oppfølging av avtale Sira-Kvina - prioritering av kompenserende tiltak friluftslivet” behandlet.

Følgende tiltak ble i 2017 prioritert for vårt område:

- Bro over Nessetfossen

- Rekkverk over bru ved Tjørhomvatnet

Prosjekter vi jobber med

-Turskiltprosjektet, nye skilt i alle løypene (halvparten ble skiftet i fjor)

-Kommuneplanens Arealdel - Sirdal Nord, det blir dialogmøte i februar hvor det blir mulig å komme med innspill og forslag til fremtidig hovedløypenett.

-Planer for nye tiltak i løypene på barmark med tilhørende finansiering.

Dersom du har spørsmål sender du en e-post til: post@sirdalsloyper.no Eller ta kontakt på tlf. 970 88 111.

www.listerfriluft.no finner dere oversikt over friluftslivsaktiviteter i Sirdal og hele Lister regionen.

ØNSKER DERE ALLE EN KJEMPEFIN VINTER!

Utskriftsvennlig

En smak av Sirdal!

Se videoen her!(For full skjerm, klikk på ikonet nederst til høyre).